Ανορθωση μηρων

Η ανόρθωση των μηρών είναι χειρουργική επέμβαση που αποκαθιστά την χαλάρωση της εσωτερικής επιφάνειας των μηρών, σπάνια δεν την εξωτερική επιφάνεια αυτών.

Η ελαστικότητα του δέρματος της έσω επιφάνειας των μηρών είναι από τα πρώτα σημάδια της ηλικίας και της πτώσης του δέρματος. Το δέρμα στην έσω επιφάνεια των μηρών είναι λεπτό και ανελαστικό και μπορεί να χαλαρώσει είτε με την ηλικία είτε με την απώλεια κιλών είτε με την υπερβολική και μη καλή ανταπόκριση κατά την λιποαναρρόφηση στην αντίστοιχη περιοχή. Γίνεται με εκτομή λωρίδας δέρματος στην μηροβουβωνική περιοχή και ανόρθωση και συρραφή δέρματος στην νέα περιοχή. Σε εκτεταμένη χαλάρωση μετά από απώλεια πολλών κιλών μπορεί να γίνει και κάθετη τομή κατά μήκος των μηρών.