Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι μία χειρουργική επέμβαση, με σκοπό τόσο τον επαναπροσδιορισμό του μεγέθους και του σχήματος της μύτης, όσο και της βελτίωσης της ρινικής λειτουργίας, όπου υπάρχει πρόβλημα σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος. Διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή ρινοπλαστική. Το σχήμα του ακρορίνιου, της Γέφυρας μύτης, των ρινικών οστών, των ρουθουνιών, επαναπροσδιορίζονται, όπως και η γωνία της μύτης, και του άνω χείλους, όπως και ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος για την αποκατάσταση της αναπνευστικής λειτουργείας.

Διακρίνεται σε πρωτογενή ρινοπλαστική όταν δεν έχει προηγηθεί άλλη επέμβαση ρινοπλαστικής, και δευτεροπαθή όταν έχει προηγηθεί κι άλλη επέμβαση. Το τελικό αποτέλεσμα χρειάζεται έξι έως 1 χρόνο και εξαρτάται από το μέγεθος της μύτης, την κατάσταση του δέρματος, όσο και της ηλικίας του ασθενή.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να διορθώσουν την εξωτερική όψη και λειτουργία της μύτης τους. Τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργική βελτίωσή της είναι εφικτή , Συνεπώς, λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα μπορούν να λυθούν, μέσω μίας επέμβασης με νάρκωση και να συνδυαστεί το «τερπνόν μετά του ωφελίμου».

Πόσο διαρκεί η χειρουργική επέμβαση;

Η διάρκεια αυτής της ρινοπλαστικης ποικίλλει από άτομο σε άτομο, όπως και στις άλλες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η ρινοπλαστική πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, αν και σε περιορισμένης εμβέλειας διορθώσεις, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της κορυφής, μπορεί να γίνει ακόμα και με τοπική αναισθησία. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται παραμονή στην κλινική και η επιστροφή στο σπίτι είναι άμεση, την ίδια ημέρα.

Η διάρκεια στην Ρινοπλαστικής είναι 1,5-2,5 ώρες. Τοποθετείται ειδικός νάρθηκας, και ειδικές γάζες ή σωληνάκια σιλικόνης στα ρουθούνια. Έτσι επιτυγχάνεται αιμόσταση, περιορισμός του οιδήματος αλλά και ελεύθερη αναπνοή άμεσα μετά την Ρινοπλαστική.

Κατά την διάρκεια της επέμβασης

Η μύτη είναι ένα όργανο του προσώπου το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα μάτια και χρησιμεύει στην αναπνοή και την όσφρηση. Εσωτερικά, η μύτη αποτελείται από δύο ρουθούνια τα οποία διαχωρίζονται με ένα τείχος(ρινικό διάφραγμα).

Στα πλάγια τοιχώματα βρίσκονται οι ρινικές κόγχες ενώ στο ανώτερο τμήμα της βρίσκεται ο οσφρητικός βλεννογόνος. Γύρω από τη μύτη υπάρχουν και οι παραρρίνιοι κόλποι οι οποίοι συνδέονται με τα ιγμόρεια και τις ηθμοειδείς κυψέλες.

Όσον αφορά την εξωτερική της όψη, το σχήμα της καθορίζεται από τους χόνδρους και τα ρινικά οστά.

Το άνω τμήμα της αποτελείται από ρινικά οστά και το κάτω, όπου είναι και ευκίνητο, αποτελείται από χόνδρο.

Σε μία επέμβαση Ρινοπλαστικής αφαιρούνται τμήματα των ρινικών οστών που προεξέχουν και περίσσεια τμήματα του χόνδρου προκειμένου να επιτευχθεί ένα αρμονικό αποτέλεσμα.

Οι τομές γίνονται στο εσωτερικό των ρουθουνιών. Μέσα από αυτές τις τομές γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στις στηρικτικές δομές της ρινός (οστό και χόνδρος) ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από αυτές τις τομές γίνονται και οι αναγκαίοι χειρισμοί για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ρινός όταν αυτό απαιτείται.

Ανάρρωση μετά τη Ρινοπλαστικη

Η επιστροφή στην εργασία μετά τη Ρινοπλαστικη εκτιμάται σε μία εβδομάδα από την επέμβαση. Τότε θα υπάρχουν μικρά, δυσδιάκριτα στους τρίτους οιδήματα, τα οποία υποχωρούν σταδιακά μετά από 2-3 μήνες.

Η εμφάνιση της ρινός, η οποία ίσως είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός προσώπου χάρη και στην τρισδιάστατη δομή της, απασχολεί άνδρες και γυναίκες. Περαιτέρω είναι συχνό να υπάρχει και λειτουργικό πρόβλημα στην αναπνοή.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν βουρτσίζετε τα δόντια.

Αναβάλλετε δραστηριότητες όπως κολύμπι κατά την περίοδο ανάρρωσης.

Αποφύγετε το φύσημα της μύτης και κατά το δυνατόν το φτάρνισμα.

Όπως και στις άλλες χειρουργικές επεμβάσεις ρινοπλαστικής, προστατεύστε το πρόσωπό σας από το φως του ήλιου.

Τι να περιμένω μετά την επέμβαση;

Τη βελτίωση της εμφάνισης της μύτης και την εναρμόνιση με το πρόσωπο, δίνοντας φυσικότητα και όχι την εικόνα «χειρουργημένης μύτης».

Μια επιτυχημένη Ρινοπλαστικη τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου και βελτιώνει την ποιότητα ζωής του με την αποκατάσταση και της αναπνοής.

Επιτυχημένη θεωρείται μια επέμβαση, όταν το φιλικό περιβάλλον του άνδρα η της γυναίκας που υποβάλλεται σε ρινοπλαστική λέει «άλλαξες» ή «ομόρφυνες», χωρίς να μπορεί να εντοπίσει τι έχει αλλάξει στο πρόσωπό του.

Πέραν όμως της αισθητικής αλλαγής, η ρινοπλαστική μπορεί να λάβει και επανορθωτικό χαρακτήρα, αποκαθιστώντας τη μύτη μετά από μερική ή ολική της απώλεια είτε κατόπιν τραυματισμού ή εκτομής για αφαίρεση νεοπλασμάτων.